Aktuální akce

 

S dočasnou péčí se pojí práce, čas a zodpovědnost. Máme kočičky připravené k adopci, k rezervaci a kočičky, které hledají domovy. Provozní náklady dočasných péčí jsou vysoké, protože kočky z ulice musí projít veterinárním vyšetřením, základním odparazitováním a často léčbou, protože nejsou zdravotně v pořádku. Zde vás budeme provázet našimi akcemi na podporu dočasných péčí a záchran. Jedná se zejména o občasné aukce, bazárky, nebo prodejní výstavy. Naše produkty jsme věnovaly a věnujeme i jiným spolkům do jejich aukcí či stánkových prodejů, abychom tak pomohly kočičkám v dalších krajích. Obrovský dík patří našim podporovatelům a dražícím, protože bez nich bychom nemohly pomáhat tak, jak bychom chtěly. Od roku 2015 se nám díky aktivní či pasivní pomoci, které se nám dostalo ze strany veřejnosti, podařilo společně dostat z ulice přes 500 kočiček.

DĚKUJEME ZE SRDCE...