Socializace plaché kočky

02.08.2019

Jak socializovat plachou kočku

Na socializaci plaché kočky se dá udělat velká spousta chyb. Základní chybou je špatné posouzení, zdali je kočka vůbec socializace schopná. Nedůvěra kočky vůči lidem může při nesprávném postupu stoupnout. Rozhodně je to PROJEKT S VELKÝM P., který není za den nebo nebo dva hotový, někdy ani za x měsíců a je nutné zvážit, zdali máme na socializaci kočky časovou kapacitu, trpělivost, empatii, prostory, chovatelské zkušenosti a v neposlední řadě také odvahu. Socializace vyžaduje tunu trpělivosti, lásky i zdravého rozumu.

Pro Arielu a její miminka byla klec útočištěm
Pro Arielu a její miminka byla klec útočištěm

Pokud máte plaché koťátko/a nebo dospělku, které z bezpečnostních důvodů nemůžete nechat na místě, kde se nachází, je nutno hledat náhradní řešení. Vymazlení (socializace) kočky ji otevře dveře do adopce. Pokud máte dostatek trpělivosti a empatie, můžete si kočičí důvěru postupně získat. Je nutno však postupovat velmi opatrně a výhradně s ohledem na zvíře. Záměr plaché kočky není být primárně agresivní, naopak se cítí být zahnaná do kouta a volí útok jako obranu. Vězte, že strach plaché kočičky z vás je bilionkrát větší než váš strach z ní. Strach kočky se může projevovat různě. Od zasyčení, prskání, po dlouhé syčení s vrčením, vrčení, zadupávání, krátké výpady zadními vpřed a zpět, rozšířenými zornicemi a naježenou srstí, ušima staženýma dozadu. Kočka tak dává najevo strach a vůli bojovat o svůj život. V této nelehké pozici je náročné neinvazivními vymazlovacími technikami postupně přebudovat celé její vnímání nás a situací, které jsou s námi bezprostředně spojené. U koťátek jsou projevy strachu stejné, avšak při správném postupu je socializace koťátek mnohem rychlejší a ve většině případů úspěšná. U dospělek je prvořadé sledovat chování v jejich přirozeném prostředí. Už zde vykazují řadu signálů, zdali jsou přístupné lidem nebo ne. Jde o vzdálenost, kterou striktně/benevolentně udržují vůči lidem, o dovolení se jich letmo dotknout, to může posloužit ke správnému posouzení možnosti socializace nebo opětovné socializace (po traumatech) konkrétní plaché kočky. Ne každá plachá kočka je socializace schopná! Obraťte se s posouzením prosím na nejbližší útulek. Útulky mají bohaté zkušenosti s prací s plachými kočkami v rámci kastračních programů. 

U starší kočky, jenž nikdy nebyla v blízkém kontaktu s lidmi, je socializace náročná nebo NEMOŽNÁ. 

To ale neznamená neúspěch. Nemůžeme nutit plaché zvíře, aby žilo v bezprostřední blízkosti někoho, koho považuje za predátora. DOSPĚLKU nikdy nekooperující s lidmi můžeme zavřením v prostorách domu nebo bytu duševně utrápit. Proto je nutné zvážit povahu a přístup kočky a celkové podmínky případu. Je jasné, že jsou případy vážných zranění plachých koček, kdy návrat do lokality není v dohledné době možný a je nutné proto vytvořit záložní plán, ve kterém se minimalizují stresory způsobené zajetím a léčbou plaché kočky.

Zde uvádím pár záchytných orientačních bodů. Vždy však záleží na konkrétním případu, na individuální duši každé kočičky, ve které v náš neprospěch často hraje její předchozí špatná, nebo traumatická zkušenost s člověkem. Kočka je domácí mazlíček, přesto jí je často ubližováno na ulici dětmi i dospělými. Považuje se za škodnou. Ve městě je často vnímána jako parazit typu krysa nebo holub a bohužel je k ní tak i přistupováno. Často se stává živým terčem pro střelbu vzduchovkou, nebo je střílena myslivci, je vyháněna, bita.

KOČKÁM DÁVÁME K PLACHOSTI BOHUŽEL BILION DŮVODŮ

Budování důvěry u zrazené kočky je nelehký ukol
Budování důvěry u zrazené kočky je nelehký ukol

Jak prakticky postupovat v případě divoké/plaché dospělky

Zodpovězte si na otázky níže a stanovte si plán a cíl.

· Proč kočku odebírám - kotě, kastrace, léčba

· Mohu udělat něco pro zlepšení bezpečí původní lokality - domluva místním, plot, krmení

· Mám pro ni místo a zařízení? Pro dospělku i plachá koťata je nutná min. v prvních dnech nebo týdnech velká klec. Může se zdát brutální a zpátečnické používat klece, když se nyní stále hovoří o odstranění klecí z chovů apod., avšak klec tu neslouží jako prostředek útisku, ale naopak OCHRANY A POCITU BEZPEČÍ. Více o klecích níže.

· Jaký mám plán po ne/ úspěšné socializaci (nechám si ji, hledání domova, vypuštění na zahradu, vypuštění do původní nebo nové lokality

Většina plachých koček se odebírá z ulic kvůli kastracím. Pokud v době pokastrační rekonvalescence (délka rekonvalescence závisí na souhře spousty faktorů jako je individuální fyzický a psychický stav kočky, rychlost hojení, schopnost kočky přijímat potravu v zajetí, na faktu, zdali má mláďata v lokalitě, na tom, jaké je roční období, na jeji schopnosti komunikace s člověkem), kočka odmítá přijímat potravu a vodu, je jasné, že tato kočička nemůže být ze zdravotních důvodů držena déle. Navrací se tedy urychleně do lokality v případě, že je bezpečná nebo aspoň relativně bezpečná. Matka, která má v lokalitě mláďata, jež kojí, musí být rovněž urychleně vrácena do lokality, ve stejný den odebrání. V případě soběstačnosti koťat to nemusí být do 24h. Ovšem vše závisí na věku apod. Kastrace plachých koček se neprovádí kvůli těmto rizikům v reprodukčně aktivním období - od jara do podzimu, pokud si není dotyčný jistý, že koťata kočka na 100% nemá a není gravidní. To je ovšem obtížně zjistitelné, protože gravidita nejde v první polovině těhotenství vidět a malá mláďata nejsou nikdy s matkou viděna, má je schovaná v bezpečí.

Klec

Klec je stále trochu kontroverzní téma i v kočkařských kruzích. Je to zvláště proto, že se nechápe její účinek na plachou kočku. Všichni, kteří pracují s plachými kočkami, berou klec jako hlavní pomůcku k uklidnění koček a ochraně jejich života. Plachá venkovní kočka nechápe uzavřený prostor, nerozumí stěnám, o které se může hned při vypuštění obít. Často naráží do okna jako moucha v zoufalé snaze dostat se ven. Může si způsobit vážná zranění, o psychické újmě z prožívané beznaděje ani nemluvím. Odchyt v pokoji např. kvůli veterinární prohlídce, kastraci, převozu do lokality, nedej bože zařízeném nábytkem, je pro kočku hotový očistec. Kočky pouští většá chomáčky srsti ze stresu, jejich tep je vysoký, hrozí infarkt ze šoku. Není možné chytat plachou kočku do ruky nahnáním do rohů apod. Tento scénář je krajní možností, zvyšuje všem přítomným stres a zaručuje doživotní noční můry pro všechny zúčastněné. Vymazlování se rovnou může ukončit ještě dříve, než začalo, protože po tomto zážitku nemá moc smysl. Znám případy, kdy se kočka vážně zranila nebo potratila, protože skákala po zdech, nebo kdy kočička uhynula na následek infarktu, nebo trpěla post-traumatickou poruchou v důsledku amatérského honění po místnosti. 

Klec je útočištěm, které chrání kočku před zkratovým jednáním či před zraněním.

Elinka byla pro plachost po kastraci vrácena do lokality
Elinka byla pro plachost po kastraci vrácena do lokality

ODCHYT 

Kočky se venku nechytají do ruky, pokud to nejsou malinká koťata. Plaché kočky se odchytávají do sklopného zařízení uzpůsobeného na odchyt malé zvěře. Sklopné zařízení může využívat pouze osoba k jeho užití způsobilá a proškolená v rámci odchytového kurzu. K odchytu by měl být povolán odchytář z útulku nebo jiná osoba, která má zkušenosti. Sklopec by měl být zajištěn kartonem zespodu a z boku, protože kočka chycená do pasti se může v uzavřeném prostoru zranit. Sklopec musí být bezprostředně po odchytu zakrytý dekou a kočka co nejdříve přepuštěna zkušeným zaškoleným odchytářem do přepravky. Sklopec se nesmí nechávat bez dozoru. Města nebo útulky mohou půjčovat sklopec soukromým osobám, nikdy by však neměly takto činit bez předchozího praktického zaškolení a ukázky. Předáváním zařízení, na které je třeba mít zkušenosti, mohou ublížit zvířeti, potažmo i člověku, kterého vyplašená kočka zraní. Bohužel jsem se ve své praxi setkala s tím, že město půjčovalo sklopec na odchyt kočky prakticky komukoli jen aby danou situaci nemuselo řešit řádným způsobem, tedy smlouvou s útulkem.

sklopec s návnadou sardinek
sklopec s návnadou sardinek
odchycená kočička míří k veterináři
odchycená kočička míří k veterináři

Přepravka se vkládá rovnou do klece a funguje zde jako hlavní útočiště v příbytku, které patří jen kočce. Při práci v kleci do ní kočka často samovolně nastoupí, aby se před námi schovala. V této přepravce se pak odváží na veterinu a manipuluje se s ní. Kočka se cítí dobře v ohraničeném prostoru, který má pod KONTROLOU! Klece mají několik vstupů, a tak si vždy můžeme podle polohy kočky v kleci zvolit, která dvířka otevřeme pro dodání krmiva, vody a vyčištění záchodu tak, abychom kočku nejméně stresovali. Plachá kočka o kontakt zpočátku nestojí. Buď volí pasivní pozorování v úkrytu, nebo se brání výpady vpřed. V takových případech můžeme chránit ruku rukavicí. Nejhorší scénář, který děsí profesionální odchytáře a zkušené kočkaře je ten, že plachá kočka může trpět v rukou amatéra zavřená x měsíců více nežli by zůstala venku, což se bohužel také děje v rámci občanských iniciativ pomoci, které mohou být ovšem hrubě nedomyšlené.

Klec by měla být minimálně z půlky zakrytá dekou, aby kočka cítila pocit bezpečí. Klec je menší zlo na odchov novorozených mláďat, pokastrační rekonvalescenci, léčbu zranění, než otevřený nepřehledný prostor pokoje, kde kočka opětovně zažívá při našich vstupech do pokoje peklo a kde je manipulace s kočkou a odchyt neproveditelný bez negativních dopadů.

 Neinvazivní techniky pro vymazlení kočky

Tyto techniky jsem používala při vymazlování plachých cca šestiměsíčních traumatizovaných koček. Byl to náročný proces a trval přes šest měsíců kvůli nedůvěře v člověka. Určitě jsou i jiné vymazlovací techniky, neznám všechny a budu ráda za tipy! Tyto se osvědčily mně. Jednotlivé kroky jsou očíslované tak, jak by dle mých zkušeností měly následovat za sebou. Přičemž se kumulují, když jsme u kroku dvě, používáme kontinuálně i bod 1).

 • Mrkací technika - přivírejte obě oči pomalinkým a jemným přivíráním víček kdykoliv můžete, mrkání je známkou přátelství - říkáte tak kočce: Neublížím Ti. Nekoukejte kočce zpříma do očí, je to výzva k boji. V mrkací technice platí, čím víckrát za pobyt v karanténě mrknete, tím líp. Nemrkejte zbrkle, ale často a pomalinku.
 • Beduín technika - seďte v pokoji v tureckém sedu, uvolněně, nehybně a mluvte klidně vyšším hlasem (vyšší tóny používá máma kočka v komunikaci vůči mláďatům) nebo si čtěte tlumeným hlasem, háčkujte, odpovídejte na maily. Nechte, aby si vás kočky očichaly a nehýbejte se. Nebuďte v karanténě dlouho, pokud se kočky nehýbou a setrvávají ve svých úkrytech, 5-10 minut postačí.
 • Stejná perspektiva - Snažte se svojí výškou kočce přiblížit. Ležte na podlaze nebo sedťe na podlaze, v podřepu. Zachovávejte co nejbližší perspektivu kočce. Nesklánějte se k ní shora, nesahejte na kočku z výšky své postavy, NESTŮJTE NAD NÍ, NEKOUKEJTE NA NÍ SHORA. Zkuste se vžít do pozice vyděšeného trpaslíka "hozeného" do cizího prostředí, odtrženého od všeho, co je mu DOMOVEM, nad kterým se sklání obr s prazvláštními úmysly. Takhle se cítí. Je zmatená, touží po osvobození.
 • Pomalé pohyby - pomalé táhlé a předvídatelné pohyby rukama a nohama, pomalá chůze, pomalé čištění záchodu,  pomalé dávání krmiva, pomalá mluva jsou pro kočku velmi důležité, pomalé pohyby jsou opakem lovu. Cítí tedy, že není lovena, ale zároveň je ve střehu. Pomalé pohyby jsou také zárukou toho, že může kdykoliv spolurozhodovat, co se dále stane. Zdali cukne nebo ne. Nestavějte kočku před okamžitá rozhodnutí - teď si tě pohladím, ať chceš nebo ne. Vyvoláte v kočce stres a postavíte ji znova do kouta. Koťátka do 3 měsíců věku si na hlazení zvyknou oproti dospělce rychle. Neuspěchejte proces vymazlování. Postupujte tak, by vám kočička mohla věřit a vaše vzájemná důvěra rostla
 • Vymazlovací pomocník - peříčko na tyči - pokud je kočka ve stresu jen při pohledu na Vaši ruku, přistupte ke kompromisu v podobě pevného peříčka na tyčce. Brko musí být pevné a dostatečně dlouhé. Tímto můžete kočce poskytnout stimul v podobě hlazení a zároveň být v dostatečné vzdálenosti, kterou kočka toleruje. Je vhodné dělat pírkem půl-oblouky ve tvaru půlměsíce od čela za ucho. Je to pro kočku uklidňující trajektorie. Snažte se moc nehýbat, mluvte klidným hlasem, zůstávejte v klidu ve stejné perspetktivě jako kočka. Mrkejte pomalu a měkce. Pokud na pírko reaguje sekáním, není kočka na tento stupeň vymazlování připravena. Vraťte se k jednodušším technikám a kočku zbytečně nedrážděte, jen prohloubíte nedůvěru. 
 • Hraní - Rozptylujte pozornost soustředěné kočky hraním s vábničkou na dlouhém prutu, aby mohla kočka mít odstup od vás samých a zároveň mohla participovat na hře, kombinujte beduína s rozptýlením soustředění koček formou hry a odměňujte zkracování vzdálenosti mezi vámi a kočkou pamlsky
 • Pamlsky - Pamlsky jsou úžasnou a nenahraditelnou pomůckou při vymazlování. Zpočátku je dobré házet např. sušené maso Cosma na dálku, kterou je ochotna kočka překonat, aby si pamlsek vzala. Postupně zkracujte vzdálenost. Kočka je zde rozhodčím, který určuje tempo. Neobracejte role! Vyděsíte ji. Pokud je vzdálenost mezi pamlskem a člověkem vnímána jako riskantní, nepůjde k němu. Takže se vraťte na původní vzdálenost. Postupně je vhodné nabízet pamlsky na vzdálenost ruky, pokud kočka dovolí. Blízání pasty z prstu je obrovským pokrokem. Není to ale zdaleka ještě výhra, pokud se jinak kočička drží zpátky.
 • Kombinace doteku s poz. motivací - blízání pasty je již první variantou doteku s pozitivní motivací. V této fázi nadále opakujte beduína, hru na vábničku nebo laser a uzpůsobujte kočce hry a odměny pamlsky. Stále kočku ubezpečujte, že jí nic od vás nehrozí mrkací technikou, pomalými pohyby, udržováním se v její výšce sedem nebo lehem.
 • RITUÁLY - Opakujte všechny předchozí body denně pravidelně a vytvořte z nich váš společný svět rituálů. Dáte tím kočce možnost předvídat, co nastane. Pravidelnost všechny kočky milují. Plaché obzvlášť.
 • HLAZENÍ při rozptýlení pozornosti. Hlazení je pro kočku zpočátku nepříjemný zážitek a bude se mu bránit, proto jsem nikdy nehladila kočku přímo, ale volila jinou interakci s ní a jako vedlejší produkt jsem ji pohladila. Upoutáním pozornosti na laser, pamlsek s jemnými letmými doteky pomůžeme kočce se přílišně nesoustředit pouze na bezprostřední fyzický kontakt. Snažme se jí doteky co nejvíce zpříjemnit a zpřístupnit. Tip: Výborné jsou tekuté pamlsky v podobě pastiček, které kočka dlouze zaujatě líže, takže získáte větší časový úsek pro hlazení.
 • Nevoďte návštěvy do karantény. Plachá kočka není dobrým objektem, u kterého můžeme debatovat nad kávou s přáteli. Hluk, ruch, cizí pachy - to vše kočku vyděsí a hodí socializační proces o x levelů zpět. Ublížíte jí.
 • ŽÁDNÉ KÁRÁNÍ - Nikdy kočku nekárejte a nenuťte ji se chovat, nechat se hladit nebo vám jakkoliv projevovat náklonnost, pokud to necítí. Dostanete se akorát na začátek procesu a můžete začít znovu. Nezvyšujte hlas, snažte se být uvolnění a bez stresu. Věřte si a nebojte se kočky. Strach z vás posiluje strach kočky a zpomaluje proces nabývání vzájemné důvěry. Jste rodič, který si má získá důvěru zlomeného dítěte. Buďte pro kočku skálou, o kterou se bude moci opřít. Buďte mentorem a veďte ji procesem socializace s citem, pomalu a opatrně. NESPĚCHEJTE.
 • Pomocné přípravky, které dokáží nabudit pohodu nebo pomoci odbourat stres - Feliway, kozlík, šanta, catnip postřik, Bachovy esence Rescue Remedy proti prvotnímu šoku, homeopatika proti strachu a úzkosti: Aconitum napellus 15CH až 30CH - dvě kuličky do vody a zamíchat do konzervičky, pamlsku.
socializace duševně zlomeného kocourka
socializace duševně zlomeného kocourka

TIP: MROUSKÁNÍ MŮŽE POMOCI. Pokud se plachá kočička v rámci procesu vymazlování mrouská, jako se stalo mně, je to jedinečné příležitost se s ní sblížit za pomocí výše načrtnutých technik rychleji. V mrouskání je kočka přístupná mazlení více než kdy dříve, věnujte se jí intenzivněji. 

mrouskání je vítanou pomocnou vílou v průběhu socializace
mrouskání je vítanou pomocnou vílou v průběhu socializace