Mláďata na dokrmu

26.06.2019

Mláďata bez maminek... 

Velmi častý jev, zvláště u koček...

Ptáte se stejně jako já se ptala, kdepak ty maminky jsou? Prostě nejsou...Nevypařily se... Maminky jsou usmrceny, přejety autem, ztraceny, choré, bez mléka, otráveny, zastřeleny, vyhladovělé natolik,že se jim nespustí mléko a úplně nejčastěji odebrány násilně od mláďat. Mláďata jsou zavezena a pohozena u silnic, ve škarpě, na loukách, u sídlišť, v popelnicích, v lepším případě uniknou smrti udušením pod hladinou vody v kýblu... Že už se to neděje!? Děje! A divili byste se v jaké míře!

Níže je zlomek těch, kteří se ke mně dostali do dočasné péče. Od novorozeňat po několika týdenní osiřelá, vysílená, slabá a vyděšená miminka, jejichž tvrdý boj o přežití bez matky příjmem do mé dočasné péče teprve začal. Boj bez kočičí maminky je 50:50 a u novorozeňat je šance na přežití bez mateřského mléka extrémně nízká. 

Málokdo ví, že koťátka jsou jedny z nejkřehčích, nejzranitelnějších a po porodu nejméně vyvinutých stvoření ve zvířecí říši vůbec...

Rodí se slepá, hluchá, bez koordinace, bez schopnosti termoregulace, s porodní váhou pouze kolem 57-114 gramy, s velmi jemným a náchylným trávením, s nevyvinutou sítnicí oka, vyžadující šero. Jsou bez schopnosti samostatně vylučovat! Močit a kálet je musí matka stimulací jazykem. Sají každé dvě až tři hodiny. Ze smyslů mají vyvinutý pouze čich a hmat, který jim pomáhá najít bradavku, jsou tedy plně závislá na matce. K prokrvení a trávení potřebují každodenní masáže od matky, které težce my lidé napodobujeme za pomoci jemných kartáčků na zuby. Vývoj jejich slabého imunitního systému je zcela závislý na prvním mlezivu a mléku, ze kterého získávají od matky protilátky. Jsou tak kryty až do doby tzv. imunitního okna, kdy rapidně klesají protilátky přijímané z mateřského mléka při odstavu. Mládě je v té době vystaveno infekcím a virům, bez ochrany.

Novorozeňata, která ztratí matku vinou člověka jsou odkázaná na náhražky mateřského mléka na trhu, na které jejich trávicí systém není připraven! Náhražky nikdy nedosahují kvalit mateřského mléka. Jejich schopnost přežití je minimální i s maximálním nasazením člověka, a to zejména v případě, že se před odtržením od maminky nestihla mláďata napít ani mleziva. Mlezivo je nenahraditelné! Umožňuje mláděti vytvořit si pro příjem umělého kotěcího sunaru aspoň určitou střevní toleranci. 

Koťata bez matky si nemohou v sobě uzavřít období sání a pocitu bezpečí. Hledají ho a uměle navozují celý život.

Pokud mládě přežije, psychická újma se projeví celoživotní poutí za hledáním cecíčku. Projevuje se rutinním sáním v měkkých tkaninách, mléčným krokováním, potřebou cumlat leckdy až do usnutí! Ačkoliv je to na pohled roztomilé, bolí z toho u srdce.

Imunitní okno, kde jsou koťata podruhé od porodu nejzranitelnější spadá přesně do období vakcinace. Takže doporučuji všem, aby si zavolali veterináře domů. Čekárny jsou vysoce virová a infekční prostředí, kde kotě v imunitním okně nemá šanci, pokud se zde setká se smrtelným kočičím virem. Případ vážných nákaz koťat pouhou návštěvou veteriny kolem 9.-12. týdne věku nejsou bohužel vůbec ojedinělé, jak by se mohlo zdát. 

Apeluji na všechny, kteří vlastní doma nekastrovanou kočku a koťata topí, matce odebírají nebo je po odkojení rozdávají libovolným zájemcům po vesnici, prosím

     NECHEJTE KASTROVAT VAŠÍ KOČKU! Zbavíte ji tím utrpení, které po každém porodu prožívá, když ji  mládě vezmete.

KOŤATA MAJÍ DUŠI, MATKY MAJÍ DUŠI, SEPARACÍ MLÁĎAT MATKY TRPÍ A MLÁĎATA UMÍRAJÍ

Pojďme šířit osvětu a změnit náhled na mateřství koček. Každé mládě má právo na matku. Každá matka má právo na své mládě. Odtržením činíme oběma fyzickou a psychickou újmu, která může skončit smrtí.