Jak se stát dočaskářem

15.08.2019

Z každé strany volají útulky napříč republikou SOS a prosí o dočasky pro kočky. Vzhledem k přeplněnosti útulků zejména v reprodukčním období jsou dočasky leckdy jediným možným řešením, jak zachránit trípící kočku z ulice, pro kterou nezbývá v útulku místo. Že nevíte, co to jsou dočasky a jaká práce se vlastně za nimi skrývá? Tento článek Vám odpoví na všechny vaše otázky. 

Co je dočasná péče

Dočasná péče (dočaska) je činnost, kterou vykonává jedinec nebo skupina jedinců pod vedením útulku, organizace nebo samostatně pro záchranu daného zvířete. Jedná se o dočasné umístění zvířete do doby adopce nebo do doby, kterou dovolují podmínky dočaskáře. Zvíře může být  převezeno do jiné dočasné péče, pokud není dotyčný schopen se o zvíře dále starat. Dočaska může zahrnovat odchyt, veterinární prohlídky, porod, socializaci, léčbu, zdravotní péči doma apod.. Dočasná péče je u nás nejčastější u psů nebo koček a člověk, který ji vykonává je dočaskář. 

Dočaskářem se může stát kdokoliv, kdo

a) přihlásí se jako dobrovolník s nabídkou dočasných péčí v útulku nebo organizaci pro záchranu zvířat
b) jedinec, aktivista v boji proti týrání zvířat - jednoduše člověk, kterému není lhostejný život konkrétního zvířete.
c) Dočaskářem se může stát i nezletilý jedinec se souhlasem jeho zákonného zástupce. Dočasná péče je dočasná, protože po uzdravení zvířete a jeho případné socializaci mu dotyčný sám nebo organizace, pro níž dobrovolnou činnost vykonává, hledá nový domov. 

Někdy se najde dříve, někdy později, je nutné počítat s emoční i časovou investicí. Až do adopce většinou zůstává zvíře u dočaskáře. Po adopci může a nemusí dočaskář přijmout další zvíře. Vše je dobrovolné a záleží na domluvě s útulkem. Dočaskáři jsou v případě, že dobrovolničí v rámci organizace propláceny výdaje s péčí o zvíře. U nás je pojem dočasek poměrně nový. Vzhledem ke stávající krizové situaci v útulcích, které bojují s přeplněnou kapacitou, je systém dočasek velmi výhodný. Umožňuje zachraňovat zvířata, pro která již není v útulcích místo. Některé organizace, jako je např. Svoboda zvířat fungují na základě sítě dobrovolníků, kteří poskytují dočasky. Takové dočasky jsou pak depozity - tedy místy k "uložení a péči o zvíře", než bude připraveno k adopci. Jde však v podstatě jen o slovíčkaření, dočaska nebo depozitum jsou synonyma.


Jak dlouho dočaska trvá

Doba dočasné péče je vždy individuální a závisí na potřebách zvířete a na vzájemné dohodě s útulkem nebo organizací či daným občanským sdružením. Pokud je zvíře velmi nemocné nebo naopak mladé, musí se počítat s větší časovou a finanční investicí. Je vždy na dohodě, koho je dočaskář ochoten přijmout podle toho, jaké jsou jeho časové možnosti, zkušenosti a flexibilita, možnost převozů na veterinu apod.. Obecně platí, že zvíře je u dočaskáře umístěno až do adopce, ve výjimečných případech může být nouzově přemístěno do jiné dočasky, není-li zbytí a dočaskář již nemuže dále tuto činnost z osobních důvodů vykonávat. Vše je dobrovolné.


Karanténních proces

V rámci dočasné péče může dojít k nutnosti udržovat po určitý čas karanténní proces. Jedná se vždy o případy, kdy má dočaskář v péči zvíře, u kterého je podežření na parazity virovou nákazu, infekci nebo je naopak psychicky nevyrovnané a potřebuje se cítít v bezpečí ve své vlastní místnosti. Dočaskář, který vlastní svá zvířata by si měl uvědomit, že zvíře, které přijímá, může být nositelem nemoci. U zvířete přijatého ze špatných podmínek je pravděpodobnost nemocí a virů vyšší. Osobně doporučuji karanténu v každém případě při příchodu zvířátka - bezdomovce - mezi vlastní mazlíčky. Ochráníte tak vlastní a umožníte zachránit i zvíře zvenku bez rizika. Karanténní proces je potřeba udržovat do vyšetření lékařem a dále dle doporučení lékaře. Přítomnost smrtelných virů u psů i koček lze dnes jednoduše testovat z pár kapek krve a výsledky jsou známy okamžitě nebo v případě přesnějších laboratorních rozborů do týdne. Do té doby z osobní zkušenosti nedoporučuji dávat zvířata dohromady. Nehledě na stres, který tím způsobíme jak domácím zvířátkům, tak nově příchozímu zvířeti. Karanténní proces nezahrnuje pouze oddělenou místnost, kterou zvíře obývá po stanovenou dobu samo, ale také hygienické návyky jako je např. mytí rukou nebo převlékání při vstupu a odchodu z karanténní místnosti.


Kdo hradí výdaje

Výdaje můžete hradit sami a tak pomoci útulku dvakrát, vlastní péčí i finančním " darem" anebo hradí výdaje ( či jejich část) útulek, pod nímž dobrovolničíte. Samozřejmostí by měla být domluva předem, za jakých podmínek jste ochotni tuto činnost vykonávat a co je ve finančních možnostech organizace/útulku. Pokud se týká veterinárních prohlídek, často mívají organizace vlastní smuvní veterináře, kteří se starají o zvířata, které přijmou za zvýhodněné ceny. Dočaskáři je umožněno docházet se zvířetem k tomuto veterináři. Pokud se týká výdajů za vet. péči, většinou ji hradí útulek a pokud se týká péče o krmení - z mé osobní zkušenosti bych tipovala, že spousta dočaskářů hradí minimálně polovinu výdajů ne-li vše za tuto péči dobrovolně sami. :) Ale je na každém, jak si to stanoví.

Pokud si berete domů bezprizorní zvíře na "své triko", je dobré zvážit Vaše finanční možnosti a případně požádat o pomoc některý z místních útulků disponujících transparentním účtem a možností sbírek nebo charitativních dražeb, které mohou pokrýt veterinární náklady na léčbu zraněného nebo těžce nemocného pacienta. Pro každou organizaci je úleva, když může dočaskář přispět nejen svou péčí, ale případně i hradit část péče ze svého - např. krmivo a stelivo, což nejsou tak vysoké položky jako veterina.

Dočaskářů je velmi málo a pojem dočasek stále širší veřejností nepoznán, nepochopen, nepovšimnut. V současnosti poptává dočasky skoro každý kočičí spolek v zemi. Krizové období je pak letní období z důvodu reprodukce a množství neumístitelných nechtěných koťat. Proto se každý zodpovědný dočaskář, jenž tuto dobrovolnickou práci dělá srdcem, cení. 

Proč je dočasná péče potřebná

Dočasná péče je velice důležitá, protože umožnuje zachránit životy zvířat mimo prostředí útulku. Pro většinu případů je to jediná možná cesta pomoci a to nejen kvůli přeplnění útulku. Některá zvířata jsou do útulku neumístitelná. Vyžadují speciální péči - jsou po traumatech - jsou zraněná, příliš stará nebo příliš mladá. Jsou odebrána majitelům z důvodu fyzického či psychického týrání nebo psychicky nezvládají kotce, klece.


1) Dočasná péče umožnuje zachránit mnohem větší počet zvířat než by bylo možné v útulku

2) Dočasná péče umožnuje socializovat zvíře v domácích podmínkách, což je pro něj přirozenější 

3) Dočasná péče nepřináší tolik stresorů jako záchytná zařízení a útulky, kde se nachází velké množsví zvířat

4) V dočasné péči není zvíře v záchytných klecích, ale volně s dalšími členy domácnosti nebo na dobu určitou v karanténní místnosti

5) V dočasné péči je zvířeti umožněno zvyknout si na malý okruh lidí a péče o něj probíhá mnohem intenzivněji než v útulcích

6) V dočasné péči je rychlejší socializace, léčba a rekonvalescence

7) V dočasné péči se dostává zvířeti oproti útulku velké pozornosti vzhledem k tomu, že je samo nebo v malém počtu dalších zvířat 

8) Dočasná péče umožuje hlubší pochopení charakteru a potřeb zvířete

9) Dočasná péče snadno selektuje okruh vhodných adoptivních rodin dle chování zvířete a zvyšuje procento úspěšných adopce

Dočasky v ČR

V České republice vzniká pomalu systém dočasek. Síť dočaskářů mají mnohé útulky a organizace. Např. Svoboda zvířat z.s., Fousky z.s.,Láskou ke kočkám z.s., Konec toulání z.s.

Existuje občanské sdružení Dočasky.cz, kde se každý může zaregistovat přes rychlý formulář a dostane se tak do sítě dočaskářů z celé republiky. Je dobré si stanovit, kterým zvířatům jste ochotni nabídnout dočasnou péči. Dočasná péče u nás se týká hlavně psů, koček, hlodavců a koní. Někdy dočasky selhávají v jejich jádru, v principu, na kterém je postavena myšlenka pomoci. Dočasky totiž umožňují vytvořit si velmi silné pouto mezi dočaskářem a zvířetem. V takových případech se stává, že si dočaskář zvíře ponechá a činnost v budoucnu opustí. Někteří dočaskáři, kteří si zkusili tuto práci, zamilovali se do zvířete a nechali si ho, si uvědomili, že nemají dostatek duševní síly v takové práci pokračovat, protože by si nechali každé zvířátko v péči. Přesto dočasky úžasně fungují. Moment prožívané solidarity a soucitu s dalším nalezeným, pro kterého není umístění, je příliš silný na to, aby se mu dalo odporovat. Pokud už za sebou máme úspěšně zachráněné jedno zvířátko a máme možnosti vzít místo něj (nebo k němu) další, většina z nás empaticky uvažujících se tomu neubrání. Zranitelnost zvířete maže veškeré protiargumenty. Dočasky jsou skvělé i pro lidi, kteří jsou celý den sami, cítí se nepotřební, jsou v důchodu a potřebují stimuly anebo pro lidi, kteří z důvodu cestování, studia nebo práce nemohou mít vlastní zvíře na stálo, a tak pomáhají tímto způsobem. Obecně je ze zdravotního hlediska bezpečnější, když dočaskář vlastní zvířátka nemá a nemůže je tak ohrozit nemocí. Pokud vlastní, tak je vhodné mít k dispozici místnost, která se dá zavřít a bude sloužit jen zvířeti z ulice do odparazitování, zaléčení, testování apod. Není to podmínka. Protože výše uvedený popis je ideální představa. 

Realita bývá taková, že umístění zvířete se hledá narychlo a často je podaná pomocná ruka dočaskáře pro zvíře tou jedinou možnou šancí. Dočaska přináší radost, starost, možná pár vrásek navíc, těch od starostí, i těch od smíchu, dobrý pocit, rozšíření obzorů, rozšíření životních hodnot a priorit. Je to úžasná zkušenost. 

Oproti většině profesí je dočaska práce, jejíž výsledky jsou hmatatelné a hodnotné - nabízí živým tvorům ŽIVOT MÍSTO ŽIVOŘENÍ

  • KDE můžete nabídnout dočasku?

Na stránkách místních spolků, útulků a fb stránkách zabývající se záchranami koček ve Vašem kraji nebo na  https://www.docasky.cz

Seznam všech spolků je zde: https://www.modrykocour.cz/adresar/kocici-utulky

Nebojte se a jděte do toho! Nebudete litovat!